Naše webové stránky slouží k vyšší informovanosti pediatrů a rodičů v logopedické problematice – vývoj řeči, jednotlivé oblasti narušené komunikační schopnosti, její symptomy, orientační diagnostika a možnosti terapie. Naleznete kontakty na odborná logopedická pracoviště v Pardubickém kraji a můžete využít naší on-line konzultace.

Mgr. Kateřina Trojanová

autorka